• „SOTSIAAL- JA SOLIDAARMAJANDUSEST OLEME ME 200 AASTAT UNISTANUD. [...] PEAME OMA OSKUSED JA PINGUTUSED ÜHENDAMA.“

  - Paul Singer, Brasiilia solidaarmajanduse minister

  Madala palgatasemega riikides elavad inimesed seisavad silmitsi mitmete väljakutsetega, sealhulgas ekspluateerimisega, ebakindlate töösuhete ja elutingimustega, saaste ja kahanevate loodusvaradega. Aina rohkem on meil arenenud maailmas sarnaseid probleeme. Kahjuks tundub, et meie valdav majandusmudel ei võimalda maailmas kõikidele inimväärseid elutingimusi. 

  Aina ilmsemaks saab see, et praeguse aja suurte väljakutsetega – rändega, kliimamuutustega, ressursside nappusega – saab vaid üleilmselt välja arendatud ja kohalikul tasandil rakendatud lahenduste abil toime tulla. Inimesed on alati mõelnud asjade tegemiseks välja alternatiivseid võimalusi, alustades töötajatepoolsest ülevõtmisest kuni sotsiaalsete ettevõteteni välja, seda tihti kohtades, kus teised võimalused puuduvad. Sellegipoolest on inimesed viimastel aastatel näidanud, et alternatiivid on olemas ning need aitavad säilitada solidaarsusel põhinevat jätkusuutlikku eluviisi. Need kapitalistliku majandusmudeli alternatiivid muutuvad aina mitmekesisemaks ning tõmbavad veelgi rohkem inimesi ligi. Edukate solidaarsuspõhiste algatuste – millest paljud on kohaliku tasandi omad – näidete hulka kuuluvad maja- ja aiaprojektid, tarbija-tootja-kogukonnad, kohalikud vahetuskauplemise süsteemid, tasuta asjade poed, avatud projektid, paranduskohvikud ja palju muud. Mida enam saadab selliseid algatusi edu ning need näitavad, mida võib solidaarmajandus saavutada, seda rohkem inimesi pöörab pilgu nende poole ning hakkab neid kui elamise ja töötamise alternatiive kaaluma.

  Inglise keeles kutsume me seda SUSY-ks! Lühend tuleneb lauses „SUstainability and SolidaritY in Economy“ (‘jätkusuutlikkus ja solidaarsus majanduses’) rõhutatud tähtedest. Teavitame inimesi kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil solidaarmajanduse valikuvõimalustest. See veebileht on lähtepunkt neile, kes soovivad SUSY-t enda ellu ning tahavad teada, kuidas ise kaasa lüüa.

   

  Milles probleem seisneb?

  Praegu valitsev majandussüsteem püüdleb lõputu kasvu poole ning poliitikad toetavad seda ja loovad selle jaoks vajaliku raamistiku. Rahandussektor saab võimu juurde ja turge muudkui liberaliseeritakse... Lühidalt öeldes järgib majandus majanduse, mitte inimeste vajadusi.

  SUSY on lahendus!

  Kus on SUSY?

  SUSY on kõikjal! Uudista Euroopa solidaarmajanduse kaarti, et näha, milliseid alternatiivseid ettevõtmisi õiglasest kaubandusest, ajapankadest ja linnaaedadest kuni pakendivabade poodide ja remondikohvikuteni olemas on! Lisaks tutvustame häid solidaarmajanduse näiteid kogu maailmast läbi lühivideote.
  SUSY on siin!

  Vaadake, kuidas saaksite SUSY oma ellu!

  Saage rohkem teada, võtke mõttekaaslastega ühendust, tutvustage SUSY-t teistele, näidake eeskuju või rajage enda tee solidaarmajanduseni ning jagage seda teistega. SUSY aitab teid!

  SUSY on võimalik!


  SUSY PROJEKTIPARTNER EESTIS


  Käesolev veebileht on valmistatud Euroopa Liidu toel. Lehe sisu eest vastutab SUSY algatus ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti. 

  Facebook
  Twitter
  Youtube