• „SOTSIAAL- JA SOLIDAARMAJANDUSEST OLEME ME 200 AASTAT UNISTANUD. [...] PEAME OMA OSKUSED JA PINGUTUSED ÜHENDAMA.“

  - Paul Singer, Brasiilia solidaarmajanduse minister

  Mis on solidaarmajandus?

  Solidaarmajandust saab mitmel moel määratleda. Siiski on meie arvates eriti kasu järgmisest määratlusest, mille on välja käinud RIPESS, sotsiaal- ja solidaarmajanduse rahvusvaheline võrgustik: 

  „Sotsiaal- ja solidaarmajandus on liikumine, mille eesmärk on muuta praegust sotsiaal- ja majandussüsteemi. Solidaarmajanduse põhimõtted on uus alus – need põhinevad solidaarsel vahetusel, mis ühendab üksikisiku vajadused kogukonna omadega.“

  See võib kõlada üsna keeruliselt, kuid lihtsalt öelduna tähendab see kõikidele kogu maailmas inimväärsete elutingimuste loomist. See tähendab, et majandus rahuldab kõikide vajadusi, mitte ei loo vajadusi juurde – ning et riiklik ja rahvusvaheline poliitika loovad tugiraamistikuks vajalikud tingimused, et ettevõtmist saadaks edu.

  Kes on solidaarmajanduse osapooled?

  Inimesed, kes jäävad praeguses süsteemis kaotajaks, või need, kes soovivad lihtsalt teistmoodi käituda, vahetades, jagades, kasutades ja tootes koos ressursse. Valitseva majandussüsteemi alternatiivid on sama vanad kui süsteem ise. Solidaarmajanduses osalevad inimesed kasutavad näiteks õiglase kaubanduse tooteid, toodavad koos kaupu ja teenuseid või omavad ühiselt varasid ja ressursse. Võib-olla puutuvad nad kohalikes vahetuskauplemise süsteemides kokku või kasutavad organiseerumiseks ja teadmiste saamiseks võrgustikke.

  Mis on SUSY?

  Projekt SUSY koondab ja esitab solidaarmajanduse näiteid, nii et solidaarsusel põhinevate algatustega seotud ja neist huvituvad inimesed saaksid teha võrgustikutööd ja omavahel suhelda, ning me saame aina rohkematele inimestele solidaarmajanduse mõttest lähemalt rääkida. Neid näiteid kogudes ja jagades on meie eesmärk saada solidaarmajanduse kohta uusi teadmisi. Loodame panna inimesi järele mõtlema ja arutlema, et avastada solidaarmajanduse jaoks veelgi enam tulevasi võimalusi. Samal ajal loome me – nagu teised solidaarmajanduse algatused – sidemeid poliitiliste otsuste langetajatega, et suurendada nende toetust sellele, et asju saab teistmoodi teha.

  ME oleme 23 Euroopa riigis tegutsevast 26 ühendusest koosnev võrgustik, mis suurendab nende kohalike tegijate pädevust, kes on sotsiaal- ja solidaarmajandusega seotud, toetades majandusarengu uut paradigmat, et võidelda vaesuse vastu ning levitada õiglast ja jätkusuutlikku eluviisi.


  SUSY PROJEKTIPARTNER EESTIS


  Käesolev veebileht on valmistatud Euroopa Liidu toel. Lehe sisu eest vastutab SUSY algatus ning see ei pruugi kajastada Euroopa Liidu ametlikke seisukohti. 

  Facebook
  Twitter
  Youtube